هدف از این تحقیق بررسی مدل تعالی سازمانی با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 مدل تعالی سازمانی
 تعریف مدل تعالی سازمانی
 تاریخچه مدل های تعالی سازمانی
 معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی
 رهبری
 استراتژی
 کارکنان
 شراکت ها و منابع
 فرآیندها، محصولات و خدمات
 نتایج مشتری
 نتایج کارکنان
 نتایج معامله
 نتایج کلیدی
 خودارزیابی در مدل EFQM 
 فرآیند عمومی خودارزیابی
 روشهای خودارزیابی
 مزایای مدل تعالی سازمانی
 مأموریت EFQM چیست؟
 اطلاعات و دانش و مدل تعالی سازمانی
 سطوح سرآمدی در مدل تعالی سازمانی و فرآیند دریافت جایزه
 سطح  : متعهد به سرآمدی
 سطح : شناخته شده برای سرآمدی
 سطوح  و  و  : برگزیدگان اولیه، برگزیدگان جایزه مقدماتی و برنده جایزه نهایی
 مدل تعالی سازمانی در ایران
 جایزه ملی تعالی سازمانی
 پیشینه تجربی پژوهش
 پیشینه داخلی پژوهش
 پیشینه خارجی پژوهش

 

 


تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتر شدن است و تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دایمی شرکت در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده می باشد. تعالی سازمانی تابع شرایط ویژه، فرهنگ، محیط داخلی و خارجی و کسب و کار، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید هایی است که سازمان را در بر گرفته است.

 

 

 

مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند.مدل تعالي ؛ ابزاري جهت سنجش ميزان  استقرار سيستمها در سازمان و خودارزيابي و راهنمايي است که مسير فعاليت مديران را براي بهبود عملکرد شناسايي و تعيين ميکند.

 

 

 

بنابراين پيام کليدي مدل تعالي متکي بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه اين مدل بعنوان يک ساختار مديريتي مناسب و منطقي شناسايي ميشود و چه کساني مي توانند در اين زنجيره ارتباط و تعاملات نقش اساسي را ايفا کند.  سطح اول اين مدل اهداف کلي و در سطح بعدي اهداف کلي به درجات و مقياس هاي کمي و قابل انداره گيري تجزيه و تبديل ميشود .تعالی سازمانی از دیدگاه بنیاد تعالی سازمانی به مجموع ارزش های رهبری و استراتژی های تحول و مهارت گفته می شود.