هدف از این تحقیق بررسی بازاریابی با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
بازاریابی    
مقدمه    
 تعریف بازاریابی    
 مدیریت بازاریابی    
 فلسفه های بازاریابی    
 دیدگاه مبتنی بر تولید    
 دیدگاه مبتنی بر محصول    
 دیدگاه مبتنی بر بازاریابی     
 دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی حفظ محیط زیست     
 ابعاد گوناگون بازاریابی    
 بازارگرایی    
 بازارشناسی    
 بازاریابی    
 بازارسازی    
 بازار گردی    
 بازارسنجی    
 بازارداری    
 بازار گرمی    
 بازارگردانی    
 دلایل مطرح شدن و پیشرفت بازاریابی    
 افزایش تولیدات    
 پراکندگی جغرافیایی صنایع و بازارهای مصرف    
 وجود رقابت    
 انواع بازاریابی    
 بازاریابی خود شخصی     
 بازاریابی سازمان    
 بازاریابی مکان    
 بازاریابی ایده    
 بازاریابی خدمات    
 بازاریابی خدمات در مقابل بازاریابی کالاهای فیزیکی    
 تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات    
 غیر قابل لمس بودن    
 تفکیک ناپذیر بودن    
 نامتجانس بودن    
 فناپذیر بودن    
 مشتریان مالکیت خدمات را به دست نمی آورند    
 فرآورده های خدماتی به عنوان عملکردهای نامحسوس    
 مشارکت بیشتر مشتری در فرآیند تولید    
 اشخاص به عنوان بخشی از تولید    
 تغییرپذیری بیشتر در داده ها و ستاده های عملیاتی    
 ارزشیابی اکثر خدمات برای مشتریان مشکل تر است    
 غیر قابل نگهداری بودن    
 اهمیت بیشتر زمان    
 کانال های متفاوت توزیع    
 مفهوم خدمات    
 اقتصاد خدما ت    
 الگوی مدیریت منسجم خدمات    
هشت جز مدیریت منسجم خدمات    
 اجزای محصول    
 مکان و زمان    
 فرایند    
 بهروری و کیفیت    
 نیروی انسانی    
 ارتقا و آموزش مشتری    
 شواهد فیزیکی    
  قیمت و سایر هزینه های خدمات    
 ریشه لغوی بیمه    
 تعریف بیمه    
 بیمه گر    
 بیمه گذار    
 موضوع بیمه    
 تاریخچه بیمه    
 تاریخچه پیدایش بیمه در جهان    
 تاریخچه پیدایش بیمه در ایران    
 انواع بیمه    
 آیا بیمه نوعی خدمت است ؟    
 گذرا و موقتی بودن خدمات    
 مردم    
 یکبار مصرف بودن    
 تأثیر گذاری مشتری    
 مشتری    
 چرخه زندگی مشتری    
 فرایند رویگردانی مشتری    
 منحنی طول عمر رابطه خریدار و فروشنده    
 عوامل مؤثر بر ضرورت روابط با مشتری    
 سطوح مختلف ایجاد رابطه با مشتری    
 مشتری مداری در مؤسسات بیمه    
پیشینه تحقیق    

 

 


برخلاف تئوری بازاریابی کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و تأکید آن بیشتر بر انجام معاملات متمرکز بود تا ایجاد رابطه با دیگران، با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای امروز شرکت ها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان جدید باشند بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و بر قراری روابطی مستحکم با آنها را نیز مورد توجه قراردهند.

 

 


دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار تغییر در ارزش های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های فعلی شناخته می شود و سازمان های پیشرو در صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می دانند.

 

 


وارن کیگان  از صاحبنظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه از رقابت پیدا کرد.