هدف از این تحقیق بررسی آمادگی برای تغییر با فرمت docx در قالب 110 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 آمادگی برای تغییر    
 مقدمه     
 مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی    
 ابعاد تغییر سازمانی    
 انواع تغییر    
 سطوح تغییر    
 مدل‌های تغییر سازمانی    
 الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین    
 الگوی برنامه‌ریزی    
 الگوی تغییر جامع رالف کیلمن    
 الگوی کانون‌های بهبود کیفیت    
 الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی    
 مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس    
 مدل شش خانه‌ای ویس بورد    
 مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی    
 چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی    
 مدل بورک و لیتوین    
 الگوی ادکارپروسی    
 الگوی فرآیند اتصالی    
 الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری    
 دلایل تغییر    
 عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی    
 مقاومت در برابر تغییر    
 عوامل مقاومت در برابر تغییر    
 مدیریت تغییر    
 استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر    
 مهارت‌های مدیریت تغییر    
 شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر    
 پیش ران‌های مدیریت تغییر    
 واکنش و نگرش به تغییر    
 آمادگی برای تغییر    
 عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر    
 کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی    
 مروری بر تحقیقات انجام‌شده    
 تحقیقات انجام شده در داخل کشور     
 تحقیقات انجام شده در خارج کشور    

 

 


تغییر در سازمان‌ها به واسطه استدلال‌هایی مثل تغییر فناوری، گرایشات ارتباطی جدید، قوانین نوپا و جنبه‌های اجتماعی و محیطی جدید، امری اجتناب‌ناپذیر است. تغییر در ارتباط با حل مسائل و به چالش کشیدن سازمان باهدف رشد و بقاء در آینده است. در سازمان، اکثر مسائل و چالش‌ها به واسطه فشارهای محیط داخلی و خارجی حاصل می‌شود که خود بر کیفیت محصول، کار آیی یا بازدهی کارکنان، رشد سازمان، اقدامات کسب‌وکار جدید، فرصت‌ها و نوآوری‌ها اثر می‌گذارد.

 

 


جریان‌های اخیر مطالعاتی نشان می‌دهد که سازمان‌ها طی رویارویی با محیط‌های متلاطم، باید به تنظیم فرآیندهای تغییر انعطاف‌پذیر بپردازند. به دلیل افزایش اغتشاش و بی‌ثباتی مهم گنجایش سازمان نسبت به تغییر امری ضروری جهت بقای آن‌ها تلقی می‌شود. جهانی شدن سریع واحدهای تجاری، افزایش رقابت و پیشرفت‌های تکنولوژیکی یا ضرورت نیاز به تغییر سیاست‌های سازمانی و استراتژی‌های مدیریتی را مضاعف می‌سازد .

 

 

 

تغییر در ارتباط با حل مسائل و به چالش کشیدن سازمان باهدف رشد و بقاء در آینده است . در کتاب «مدیریت از طریق تغییر»، تغییر را اجتناب‌ناپذیر و واقعیت هر موجود زنده دانسته است و از نظر او هیچ‌چیز بدون تغییر قادر به ادامه حیات نیست. در سازمان‌ها بخش عمده مسائل و چالش‌ها، به واسطه رقابت، فناوری‌های پیشرفت، ادغام تجاری، توسعه، حفظ کیفیت محصول، تقویت کار آیی کارکنان، فرصت‌های جدید، رشد سریع، نوآوری‌ها و ... حاصل می‌شود .

 

 

 

بسیاری از سازمان‌ها به دنبال به چالش کشیدن تغییرات و دسترسی به نوآوری هستند. تغییر در دنیای امروز یک موضوع چندبعدی و فراگیر هست و سازمان‌ها همواره در زمینه‌های مختلف دست‌خوش تغییر می‌شوند، لذا می‌توان گرایش عمومی به تغییر را در ادبیات مدیریت به شکل گسترده‌ای یافت. بر این اساس نظریه‌پردازان سازمان همگی به آهنگ رو به رشد تغییر در سازمان‌ها اشاره‌کرده و کثرت و سرعت تغییرات را به عنوان دو مسئله مهم تغییرات سازمانی بر شمرده‌اند. از سوی دیگر به دنبال هر تغییری سؤالی مبنی بر چگونگی پاسخ به تغییرات ایجاد می‌شود و علاوه بر آن در برابر هر تغییر، مشکلاتی نیز قابل طرح هست که با عدم درک صحیح از تغییر مرتبط است، چرا که عدم موفقیت در هر تغییر، صرف هزینه، زمان و منابع مختلف را به دنبال خواهد داشت؛ لذا تغییر در مجموعه‌های انسانی پدیده‌ای بسیار پیچیده است.