هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی با فرمت docx در قالب 100 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
مقدمه 
مبانی نظری 
سرمایه اجتماعی 
تعاریف سرمایه اجتماعی 
سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران  
 سرمایه اجتماعی از نگاه پیر بوردیو 
سرمایه اجتماعی از نگاه جیمز کلمن 
کمک 
ایدئولوژی 
 اطلاعات 
هنجارها 
 سرمایه اجتماعی از نگاه فرانسیس فوکویاما 
 سرمایه اجتماعی از نگاه گلن لوری 
 سرمایه اجتماعی از نگاه رابرت پاتنام 
اعتماد  
هنجارهای معامله متقابل 
شبکه های اجتماعی 
 روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی 
 تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین 
بعد اجتماعی 
اعتماد  
روابط متقابل 
مشارکت 
آگاهی عمومی اطلاعات 
 اخلاقیات 
 مسئولیت اجتماعی 
بعد فرهنگی 
مقررات رفتاری 
 نرم ها و هنجارها 
 ارزش ها 
 دین و ایدئولوژی 
 نمادها 
 مثل ها و استعاره ها 
 جو و فضا 
بعد سیاسی 
امنیت 
 نهادهای عمومی و مدنی 
انتخابات 
 قانون مداری 
روزنامه و رسانه ها 
بعد اقتصادی  
ارزش روز شرکت 
میزان هزینه ها 
وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران  
اعتماد 
صداقت  
دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی 
دیدگاه اجتماع گرایی 
دیدگاه شبکه  
 دیدگاه همیاری 
 سطح سرمایه اجتماعی  
سطح ملی  
سطح سازمانی  
 سطح فردی 
 سطح گروهی  
 سطح اجتماعی  
کیفیت خدمات 
 روشهای حادثه مدار 
 روش های ویژگی مدار 
مقیاس های تک بعدی 
مدل ( SERVQUAl ) 
 پیشینه داخلی 
 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 
 طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی 
 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن اعتبار گردشی زنان 
 تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی 
پیشینه خارجی 
مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ایتالیا 
 پژوهش توماس کوساک 
 تحقیق تام رایس و الکساندر سامبرگ 
 تحقیقات NSW در استرالیا 
 تحقیقات سرمایه اجتماعی در انگلستان 
 تحقیق دیگری در مورد فقر و محرومیت اجتماعی هزار ساله انگلستان 
خلاصه فصل

 

 

 

دستیابی به توسعه، نیازمند بررسی راهکارهایی اساسی در جهت نیل به آن است وجود منابع مختلف در جوامع توسعه نیافته از زمینه های اساسی و مهم برای توسعه محسوب می شود سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به تازگی به مثابه متغیری تاثیرگذار در روند توسعه یافتگی شناخته شده است سرمایه اجتماعی طبق نظر بسیاری از اندیشمندان به پیوندها وارتباطات میان اعضای یک شبکه بعنوان منبعی با ارزش اشاره دارد

 

 

 

و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد سرمایه اجتماعی بعنوان منبعی که ممکن است افراد، گروهها و جوامع برای نیل به نتایج مطلوب آن را بکار گیرند، قلمداد می شود، و آن مفهومی است که در بسیاری موارد توسط تحلیلگران اجتماعی برای طیف وسیعی از فرایندهای اجتماعی بکار برده می شود و کمک می کند تا به درک این پرسش که چرا برخی افراد، گروهها وطبقات مردم به نتایج سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مثبت تری نسبت به دیگران نایل می شوند، منجر شود.