هدف از این تحقیق بررسی والدین و پیشرفت تحصیلی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

درگیری والدین در امور تحصیلی

نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها

درگیری خانواده در امور تحصیلی

نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان

غنی کردن محیط خانواده توسط والدین

الگوی روابط والد و فرزند

سبک های والدین

تحصیلات والدین

پیشرفت تحصیلی

مفهوم عملکرد تحصیلی

عوامل موثر در عملکرد تحصیلی

مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی

عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی

اهمیت پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود

نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان

منابع

 

 

صاحب نظران تعلیم و تربر این عقیده اند که والدین با همکاری و کمک به معلمان، در زمینه ی پیشرفت تحصیلی فرزندان خود می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. این مسأله به خصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آن ها افرادی آگاه و باسواد هستند و بهتر به راهنمایی آن ها می پردازند بیشتر است(آرمند،1387). 

 

 

 

اگر دقت کنیم متوجه می شویم که گاهی یک جمله ی کوتاه مفهوم وسیعی را می رساند که شاید یک کتاب نتواند به آن اندازه مطلب را ادا کند. بعضاً به مناسب سخن زیبای امام سجاد(ع) که می فرماید:" پدر و مادر اگر بخواهی بدانی که فرزند چه حقی بر گردن تو دارد کافی است بدانی که او از توست". سلامت و ناخوشی، دانایی و نادانی، هوشیاری و کم هوشی، ادب و بی ادبی، شادمانی و غمگینی و ... همین طور است، و فرزندان هر چه دارند عمدتاً از والدین خود دارند، چه از راه توارث و چه از طریق تربیت. و همین موضوع نمایانگر مقام مادری و پدری و مسوولیت بسیار سنگین والدین می باشد(صدری، 1388).