هدف از این تحقیق بررسی تعارضات زندگی زناشویی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-51 تعارض زناشویی

2-52  مراحل رشد تعارضات زناشویی

2-53 عوامل مؤثر بر از بین رفتن روابط عاطفی و زناشویی: (مراحل چهار گانه مرگ عاطفی)

2-54 سلامت هیجان و رضایت زناشویی

2-55 حل مشكل مشاركت آمیز

2-56 حل مساله اشتراكی، چهار جانشین بسیار رایج دارد

2-57 مراحل روش حل مشكل از طریق مشاركت

2-58 راهبردهای كنار آمدن با مشكلات زناشویی

2-59 پنج قاعده برای ایجاد ارتباط سازنده و مؤثر در زندگی زناشویی

2-60 روشهای بهبود روابط زناشویی

2-61  بررسی رضایت زناشویی در مراحل مختلف زندگی

2-62 رویكردهای زوج درمانی برای بهتر شدن روابط زناشویی

منابع

 

 

 

ازدواج نخستین سنگ بنای خانواده و جامعه است و به وسیله عقد ازدواج بین مرد و زن كه كلید جوانب و تشریفات مذهبی  رسمی و اجتماعی در آن منظور شده، بنیانگذاری می شود. عقد ازدواج، نقش را برای زوج ها به وجود می آوردكه جدایی از نقش قبلی را ایجاب می كند و نقطه بحرانیبرای این انتقال نقش، شروع دوره زناشویی است. نقش های تازه به نقش متجاوز افزوده شده، ارتباطات جدید میان فردی درهریك از ازدواجها گسترش می یابد وادامه معاشرت ها وسبك زندگی قبلی رادگرگون می كند. وظیفه دیگری كه زوجها با آنها روبرو هستند جداشدن از خانواده های اصلی آنها و تبادل نظر و برقراری روابط متفاوتی با والدین،  خواهر، برادر و بستگان خود است. به این ترتیب وفاداری های قبلی زوجها تغییر كرده، خانواده اصلی و اولیه باید این تغییرات و اتصالها را بپذیرند. دخالت یا اعمال نفوذ خانواده های اصلی كه به صورت پنهان و در پوشش های متفاوت انجام می شود، می تواند یكی از منابع تعارضات زناشویی باشد (ثنایی، 1379).