هدف از این تحقیق بررسی سبب شناسی اختلال یادگیری با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سبب شناسی اختلال یادگیری

عوامل عصب شناسی

عوامل ژنتیکی

عوامل محیطی

تاخیر در تحول

شیوع اختلال یادگیری ویژه

نظریات پردازش اطلاعات

نظریه اتیکنسون و شفرین

نظریه سطوح پردازش

نظریه رمز دو گانه

مدل پردازش توزیع موازی

مدل پیوندگرایی

پیشینه پژوهش

منابع

 

 

 

یکی از چالش ­برانگیز­ترین مسائل در حوزه اختلالات یادگیری، بحث علت­شناسی می­باشد. در زمینه علت­شناسی اختلال یادگیری نظریه­های گوناگونی وجود دارد و با وجود کارهای قابل توجه که در این زمینه صورت گرفته است، تعیین سبب شناسی دقیق اختلال یادگیری کار دشواری است، احتمالا، علل گوناگونی را می­توان برای اختلال یادگیری تعیین کرد و در برخی موارد ممکن است نوع خاصی از یک اختلال یادگیری علل چندگانه­ای داشته باشد (سیلور، 1999). پذیرفته شده­­ترین علل اختلال یادگیری عبارت است از: عوامل عصب شناختی، ژنتیک، عوامل محیطی و تاخیر رشدی.

 

 

 

برخی از صاحبنظران علت اختلال یادگیری را آسیب مغزی، رشد عصب شناختی نا بهنجار یا نوعی نابهنجاری کارکرد عصب­شناختی می­دانستند. عوامل عصب­شناختی کانون توجه بسیاری از پژوهش­ها و یکی از معیارهای موجود در شناسایی اختلال یادگیری است (سیلور، 1999). آسیب عصب­شناختی مربوط به اختلال یادگیری ممکن است به اشکال مختلفی رخ دهد. آسیب عصب­شناختی ممکن است در هنگام تولد و در شرایطی همچون موقعیت نابهنجار قرار گرفتن جنین به هنگام تولد یا کمبود اکسیژن به وجود آید. بروز عفونت­ها نیز می­تواند به واسطه ایجاد صدمه­های مغزی موجب اختلال یادگیری و آسیب مغزی شود. اگرچه در عمل، آسیب عصب­ شناختی را تا حد زیادی مسئول اختلال یادگیری می­دانند ولی هنوز شواهد کافی برای آن در دسترس نیست (بندر، 1998؛ درو و هاردمن، 2000).