هدف از این تحقیق بررسی عملکرد مالی شرکت با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 عملکرد مالی شرکت    
 عملکرد    
عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)    
 عملکرد مالی    
 معیارهای عملکرد    
 شاخص های عملکرد مالی    
 روش های تجزیه و تحلیل مالی    
 پیشینه تحقیق    
 مطالعات داخلی    
 مطالعات خارجی    

 

 

 

برای موفقیت های سازمانی و برای دست یافتن به قابلیت ها ومهارتهای تخصصی  مورد نیاز برای رقابت اثر بخش مشارکت   و اتحادهای استراتژیک  در بازارهای جهانی به وجود امدند اتحادهای استراتژیکی مجموعه وسیعی از روابط هستند و می توانند شامل سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه مشتر ک بازار یابی مشترک ، توافقات تامین بلند مدت و روابط های برونسپاری باشند  برونسپاری فعالیت های اصلی وغیر اصلی نوعی از اتحادهای استراتژیک  هستند؛ خصوصا زمانی که فعالیتهای برونسپاری شده اهمیت استراتژیکی مهمی برای شرکت داشته باشد.

 

 


برون سپاری به عنوان یک  تصميم راهبردي و حساس با ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته است و موجب گسترش توانائی سازمانها و دستیابی به راهبرد شایستگی های اصلی در محیط کسب وکار جهانی گرديده است   در سازمانهایی که با موضوع کوچک سازی سرو کار دارند، سؤال چه خدماتی باید در داخل ارائه  شود و چه خدماتی  باید از بیرون دریافت گردد؟ پرسش جدیدی نیست.

 

 


سازمانهای امروزی  به سوی شبکه محور شدن یا به بیانی رفتار در قالب هسته کوچک – شبکه بزرگ حرکت می کنند  بدین ترتیب سازمانها با تمرکز بر قابلیتهای  هسته ای و کوچک سازی ، فعالیتهای محدودی را برای انجام کار خود بر می گزینندو ما بقی فعالیتهای خود را به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار می کنند.