هدف از این تحقیق بررسی جهت گیری استراتژیکی با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
جهت گیری استراتژیکی    
ديدگاه هاي مرتبط با جهت گيري استراتژيك
 بازارگرایی    
مشتري مداري    
 رقيب مداري    
جهت گیری نوآوری    
فرآیند جهت گیری نوآوری استراتژیک    
هزینه گرایی    
مفهوم شناسی و اهمیت مدیریت هزینه
هفت اصل مدیریت هزینه موثر
 مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن    
 سیستم مدیریت هزینه    
استراتژی مدیریت هزینه    
 پیشینه تحقیق    

 

 

 

شركتهايي كه در محيطهاي پرتلاطم امروزي فعاليت مي¬كنند با تقاضاها و نيازهاي پيش بيني نشده بيشتري از سوي مشتريان روبرو مي شوند، در چنين محيطي توجه به مشتريان و نظارت و مقايسه اقدامات رقبا مي تواند به عنوان عاملي مهم درجهت موفقيت يك واحد تجاري به شمار آيد. به منظور رويارويي با شرايط بازاري كنوني، شركتها ناگزير از بكارگيري استراتژيهاي جامع تري هستند تا بتوانند بر منابع سازمان سرمايه گذاريهاي لازم را انجام دهند.

 

 

 

توجه به بازارگرايي مي تواند باعث بيشتر آماده بودن سازمانهاي كنوني در رويارويي با شرايط متلاطم بازار امروزي شود تا بتوانند اطلاعات لازم در ارتباط با بازار كسب كنند، با توجه به تحقيقات انجام شده اين نوع بازارگرايي زماني مي تواند براي سازمانها بعنوان مزيت رقابتي باشد كه باارزش و غير قابل تقليد باشد و بطور كلي اين نوع رفتار بازارگرايي منجربه از بين رفتن توانايي شركتها در نوآوري مي¬شود.

 

 

 

بنابراين نياز به تكميل بازارگرايي و جامعيت بيشتر آن با ساير جهت گيريهاي استراتژيك بوجود مي آيد. در اين ميان قابليتهاي مكمل سازماني مي توانند بعنوان عاملي مهم و تاثيرگذار در استقرار مسير استراتژيك انتخاب شده در سازمان، نقش آفريني كنند.