هدف از این تحقیق بررسی اعتیاد و نظریات انحرافات اجتماعی با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعاریف اعتیاد

2-5-1- علل گرایش به اعتیاد

2-5-2- پیشگیری از اعتیاد

2-5-3- نظریه‌های انحرافات اجتماعی (پیدایش اعتیاد)

2-5-4- علل گرایش به اعتیاد

2-5-4-1- علل فردی

2-5-4-2- علل خانوادگی

2-5-4-3- علل اجتماعی

2-5-5- نقش مذهب در درمان اعتیاد

2-5-6- نقش مذهب و سلامت معنوی در پیشگیری از اعتیاد

2-5-7- عوامل تشدید کننده اعتیاد

2-5-7-1- راهکارهای کاربردی

منابع

 

 

 

دین اسلام یكی از ادیانی است كه به وحدت و یكپارچگی شخصیت معتقد است. اسلام دین توحیدی بی نظیری است، چرا كه خداوند خالق یگانه و واحد است و خلقت او نیز بر اساس یك نظام یكپارچه و واحد می‌باشد كه هر عناصر این خلقت ضمن برخورداری از وحدت درونی به نوبه خود نقش مهمی در برپایی و هماهنگی خلقت دارد. بهترین ارزش‌ها یكی جان ودیگری شخصیت انسان هست و هر دو بالاترین مسئولیت را برای آحاد امت اسلامی به همراه می‌آورد. لذا هر فردی كه تصمیم دارد قدم به جاده سلامتی بگذارد، خطا و انحرافات گذشته او محو می‌شود و فعالیت‌های مثبت و كوشش در راه صحیح زندگی كردن، گناهان گذشته را از بین می‌برد (قرآن كریم: ان الحسنات یذهبن السیئات؛ خوبی‌ها، زشتی‌ها را از بین می‌برد). بنابر این شخصی كه با دستورات فوق، سلامت خود را باز یافته مانند دیگر افراد جامعه ادامه حیات می‌دهد و با حرمت و ارزشمندی زندگی می‌کند و هیچ مسلمانی اجازه کوچک‌ترین جسارت به او را ندارد، زیرا او بازگشت به اصل خویش نموده و بر همه مسلمان‌ها واجب است برای او ارزش یك انسان كامل را قاءل باشند. امید است با دستورات حیات بخش اسلام بتوانیم تولدی دیگر در حیات خود و دیگران بویژه افراد معتاد جامعه ایجاد نمائی‌ام.