هدف از این تحقیق بررسی مشتری گرایی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 مشتری گرایی  
 مقدمه       
 بیان مسأله  
 پیشینه متغیر  
 تحلیل و نتیجه گیری  

 

 

 

رد پای اندیشه بازارگرایی را می¬توان در اوایل دهه پنجاه میلادی یافت، زمانی که پیتر دراکر مشتری را پایه و اساس سازمان¬ها عنوان کرد و آن را برای حیات سازمان¬ها ضروری دانست. اظهارات دراکر توسط لویت مورد حمایت قرار گرفت. او نیز قاطعانه معتقد بود که برآورده کردن نیازهای مشتریان باید به عنوان هدف اصلی بنگاه¬های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

سایر نویسندگان بعداً این ایده را به نام ((مفهوم بازاریابی)) گسترش دادند. از آن زمان به بعد، صاحب نظران ومدیران زیادی این فلسفه تجاری مشتری مدار را جزء تفکیک ناشدنی مدیریت روزانه خود قرار دادند. کوهلی و جاوروسکی  مفهوم بازاریابی را به عنوان فلسفه یا روش تفکری که تخصیص منابع و فرموله سازی استراتژی¬های سازمان را هدایت می¬سازد تعریف نموده

 

 

 

و فعالیت¬هایی شامل شناسایی و برآوردن نیازها وخواسته¬های مشتریان، تمرکز بر تحقق اهداف سازمان در حین برآورده ساختن نیازهای مشتری و نیز انسجام تمامی نواحی وظیفه¬ای جهت کسب اهداف سازمان از طریق پاسخ صحیح به خواسته¬های مشتریان را به عنوان فعالیت¬هایی جهت کاربردی سازی مفهوم بازاریابی معرفی کرده و سازمانی که در اجرای این فعالیت¬ها می¬کوشد، سازمان بازارگرا نامیدند.

 

 

 

نارور و اسلاتر  بیان کردند که قلب بازارگرایی، مشتری¬گرایی است. شرکت¬هایی که می¬خواهند بازارگرا باشند باید بدانند که نیازهای فعلی و آتی مشتریانشان چیست تا بتوانند برای آنان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. آنها نه تنها بر رضایت مشتریان تأکید کردند بلکه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان از طریق افزایش مزایای خریدار یا کاهش هزینه¬های او تأکید ورزیدند.