هدف از این تحقیق بررسی گرایش به داخل - هزینه با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 گرایش به داخل/هزینه 
 مقدمه 
 بیان مسأله  
 پیشینه متغیر     

 

 

 

همه سازمان¬های انتفاعی و غیر انتفاعی امروزه درصدد افزایش بهره¬وری در کارها و ایجاد ارزش بیشتر برای فعالیت¬ها ودر نتیجه محصولات نهایی خود هستند. در دهه 1960 سازمان¬های انتفاعی به بهبود فرآیندهای درون سازمانی روی آوردند. و در دهه 70 سازمان¬ها به توسعه جزئیات استراتژی¬های بازار و مشتری¬گرایی پرداختند.

 

 

 

در دهه 80 با افزایش تنوع در الگوهای مصرف مشتریان، سازمان¬ها به توسعه محصولات جدید برای ارضای نیاز مشتریان علاقه¬مند شدند، که مدل مایکل پورتر در این دهه پا به عرصه ظهور گذاشت. از دهه 1990 به بعد بود که سازمان¬ها دریافتند برای باقی ماندن در عرصه رقابت فعالیت¬های سایر نهادهای تأمین¬کننده و توزیع¬کننده و هماهنگی با آنها در کاهش هزینه¬ها و افزایش ارزش نقش حیاتی دارد و از این زمان بود که بحث زنجیره تأمین مطرح گردید.

 

 

 

رویکرد زنجیره ارزش، راهی برای بررسی نظام¬مند (سیستماتیک) فعالیت¬های سازمان است. بنابراین رویکرد زنجیره ارزش، به منظور فهم رفتار هزینه¬ای سازمان و منابع بالقوه یا موجود آن، به تجزیه فعالیت¬های سازمان به فعالیت ¬های راهبردی دست بزنند. در این دیدگاه، شرکت¬ها مزیت رقابتی را از طریق عملکرد بهتر و ارزان¬تر فعالیت¬های راهبردی نسبت به رقبا کسب خواهند کرد.

 

 

 

گرایش به داخل/ هزینه بر کارآیی در کلیه اجزای زنجیره ارزش تأکید می¬کند و با استراتژی رهبری هزینه¬های مایکل پورتر مرتبط است. از دیدگاه پورتر استراتژی¬ها به سازمان این امکان را می¬دهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت رقابتی بهره گیرد. آنها عبارتند از: رهبری در هزینه¬ها، متفاوت یا متمایز ساختن محصولات و خدمات و سرانجام تمرکز نمودن همه توجه بر محصولات و خدماتی خاص.

 

 

 

در رهبری هزینه¬ها شرکت اقدام به تولید و عرضه محصولات استاندارد می¬کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری کاهش می¬یابد. همچنین پورتر در سال 1985 مدل زنجیره ارزش را ارائه داد که فعالیت¬های دخیل در سازمان¬های تولیدی را به دو بخش اصلی و پشتیبانی تقسیم نمود.فعالیت¬های اصلی آن دسته از فعالیت¬هایی است که انجام آنها سبب ارتقای ارزش محصول می¬شود.

 

 

 

رویکرد زنجیره ارزش در تحلیل فعالیت¬های درون سازمانی ابزاری مؤثر در شناخت نقاط قوت و ضعف و تصمیم¬گیری در مورد هریک از این فعالیت¬ها است. مدل زنجیره ارزش از کارآمدترین ابزارها در تعریف شایستگی¬های اصلی و فعالیت¬هایی که در آن بتوانیم به مزیت رقابتی برسیم، به حساب می¬آید.