هدف از این تحقیق بررسی سرمایه سازمانی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
 سرمایه سازمانی 
 مقدمه  
 بیان مسأله 
 پیشینه متغیر 
 سرمایه اطلاعاتی 

 

 

 

در محیط نامطمئن امروز، شرکت¬ها باید برای رویارویی با رقابت جهانی وخواسته¬ی به سرعت در حال تکامل مشتری، راه¬حل¬های مستمر را توسعه دهند. در چنین زمینه¬ای، به احتمال زیاد دانش به جای منابع سنتی نظیر دارایی¬های ثابت و یا فیزیکی یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این استدلال قویاً اهمیت سرمایه¬گذاری در دارایی¬های به سختی تقلیدپذیر نظیر بازارگرایی، یادگیری سازمانی، وفاداری مشتری یا موقعیت نسبی در کانال توزیع را نشان می¬دهد.

 

 

 

سرمایه سازمانی به منابع خاصی گفته می¬شود که می¬توانند دانش، مهارت و تخصص¬های شخصی شده را به وسیله اعضای سازمان به تخصص سازمانی تبدیل و به طور متقابل منابع سازمانی را به اشتراک بگذارند. سرمایه ساختاری شامل سخت¬افزار، نرم¬افزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حق انحصاری اختراع، علامت¬های تجاری و دیگر قابلیت¬های سازمانی به منظور پشتیبانی از بهره¬وری می¬باشد. به عبارتی دیگر سرمایه سازمانی شامل دانش نهادیه شده و تجربه کدبندی شده ای است که در داخل پایگاه¬های داده، ساختارها، ¬ها و فرآیندهای سازمان می¬باشد و مورد استفاده قرار می¬گیرد.

 

 

 

شولتز و جوب بیان می¬کنند که با ذخیره¬سازی دانش شرکت¬ها می¬توانند ارتباط درون واحدی را تشویق کنند، تیم¬های میان کارکردی ایجاد نمایند و زبان تخصصی را در میان دیگران توسعه دهند. سرمایه سازمانی یک تسهیل کننده بسیار مهم برای سرمیه اجتماعی است به این معنا که تمام فرصت¬ها برای اشتراک¬گذاری دانش می¬تواند همکاری و تعامل میان افراد را بهبود بخشد و به شکل مثبت بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارد.